05 december, 2008

Kirurgiska patienter i mängder.

Jag växlar snabbt mellan läkarstudent och sjuksköterska.

Ikväll var jag sjuksköterska:

Några patientöden:
Spleenomegali pga lymfom, splenektomerad, enligt utsago från kirurgen såg den ut som en salami=vitprickig, den hade jag velat se.

Pankreatit - ung pat med massa sjukdomar i botten, jag fick spola dränet och ge smärtlindrande.
(märkligt nog hade jag träffat pat tidigare på en annan avdelning, fast då som läkarstudent) jag blev inte igenkännd.

Äldre dam som ramlat, många frakturer och en tur in på IVA pga aspirationspneumoni, samt bukopererad pga ngt vajsing med tarmen. Därinne var jag mestadelen av kvällen. En "nästan" IVA-pat med behov av vändning, munvård, kontroller och tillsyn.

Gastricbypassopererad(se bild) man, mkt godmodig och glad över att operationen var gjord. Skojade med mig när jag skulle ge fragminet så jag nästan stack mig i fingret.

Trafikolycka med många frakturer, skallbasfraktur från tinningen(fick mig att minnas tentafrågan om a. meningea media) men utan blödning. Costafrakturer från 3-10, (fick mig att minnas uttrycket flail chest) Mkt smärtlindring, men på benen och nästan hemskrivningsklar.

En ung man, bukopererad med sjukvårdsorsakat opioidberoende. Jag förklarade tålmodigt om hur den verksamma substansen i supositoriet hade hunnit tas upp innan han var på toa en timme senare. Vi blev överens till slut.

(Patienterna är anonymiserade, jag blandar vårdtillfälle, diagnos etc)

Inga kommentarer: