07 september, 2009

Simultanföreläsning

Infektionskursen är indelad efter teman. Vi har haft tarminfektioner, först föreläsning, 3 föreläsare som hade förberett det bra, med en tydlig struktur på föreläsningen.
Sedan sprids klassen för olika aktiviteter, avdelningsplacering, laborationer och falldiskussioner.

2 veckor efter det seminarium.

Idag hade vi luftvägsinfektioner, simultanföreläsning av 3 föreläsare. Vilket inte fungerade helt optimalt, de var inte så samspelta och vände sig mer åt varandra än till oss, så vi hörde inte så bra.
Det var många som blev irriterade, och en del gick efter första föreläsningen. Vilket var synd för det blev lite bättre efter det.

jag amanuensade för arbetsterapeutstudenterna idag, och det gick bra, fast lite ovant :)

Inga kommentarer: