05 september, 2009

Seminarium

Igår hade vi seminarium i magtarminfektioner. Det var faktiskt första seminariet som blev i stort sett studentstyrt. I alla övriga så har studenterna vänt sig enbart till lärarna för att få feedback och "rätt" svar.

Det var med en enkel metod. Vi utsedde en ordförande och en sekreterare i gruppen för varje fall. Det blev då mer naturligt att vända sig till ordföranden/varandra. Dessutom hade vi inte löst uppgifterna gemensamt, så vi hade kommit fram till olika svar. Vilket ledde till en intressant diskussion.

Denna mekanism som jag observerade igår tycker jag är riktigt intressant, spec. som pedagogik/metodik är ett intresse.

Jag bytte till mig en gitarr idag, så jag o dottern har haft kul, stämt och tränar ackord.

Inga kommentarer: