19 mars, 2010

Jag vill utveklas, jag vill ha krav!

Klinik i två veckor på samma avdelning.

Nu är vi mer varma i kläderna.

Jag har hållit i utskrivningssamtal ensam. Pat var orolig och ville inte åka hem. Men efter 45 minuters samtal där vi pratade om alla rädslor pat hade, och hur planen såg ut, så var hon nöjd.
Mitt erbjudande om att prata med handledaren också tyckte hon var onödigt. Det stärkte självförtroendet en del.

Nu agerar vi som underläkare. Tar hand om pat under överinseende av underläkare och överläkare.

Jag tycker det är lite kluvet.
Det är bra att ha backup. Men genom att de är bredvid hela tiden frågar jag sådant jag egentligen vet. Jag litar inte riktigt på mig själv.

Jag skulle egentligen behöva att kraven ökade. Att de förväntade sig mer av mig, frågade och ifrågasatte mer. Just nu är det jag som frågar.
Jag vill ha mer feedback på mina epikriser än att de är bra och att jag är duktig.

Jag vill utvecklas, jag vill lära mig mer.

Inga kommentarer: