25 september, 2011

Tillbakablick 6 månader

Tillbakablick till termin 9 och vårterminens avslut med tentamen i den blandade kursen samhällsmedicin.
 Epidemiologi, försäkringsmedicin, socialmedicin, rättsmedicin, arbets och miljömedicin. Och en undran över hur det skulle gå på första läkarvicket.

Vårterminen var en enda lång tentamensperiod. Eftersom vi tenterade 4 kurser.
 Sommaren blev en initieringsrit i läkaryrket. Jag kände mig inte särskilt rutinerad.
Första ronderna fick jag vänlig uppmuntran från sjuksköterskorna " Du är jätteduktig, det går så bra!!" Nästan till så hög grad att jag kände mig som en mellanstadieunge som lyckats med läxan ;) 

Men jag hade kul, jag blev stressad, jag jobbade över obetalt, och jag skickade patienter till IVA. Jag skrev LVM-intyg, remisser, e-recept. Jag hade stundvis god handledning av snälla överläkare och annars ingen handledning för ÖL hade gått hem tidigt.
 Jag fick pröva att gå på akuten, och trivdes väldigt bra. De trötta specialisterna sa cyniskt - det går över. Men var ända glada över min entusiasm.

 Nu Termin 10 - vårdcentral i några veckor. Blandade diagnoser - men den spec går tyvärr bort pga att skrivborden översvämmas av papper, remisser och FÖRSÄKRINGSKASSANS korrespondens. 

Ja det glömde jag skriva. Under samhällsmedicinens kurs i försäkringsmedicin blev jag ohemult arg. Vi var på kurs på FK i hur man skriver sjukintyg.
Efter lite diskussion, tycker den medicinska rådgivaren(läkare) och handläggaren att vi skall kräva av ssk att få boka alla patienter på 30 minuter så vi kan skriva tillräckligt bra intyg.
 Då frågar jag dem om det verkligen är sjukvårdens syfte, att boka längre tider(lika med färre pat får träffa läkare) för att sedan ägna den extra tiden åt administration.
Är det det som vår huvudsakliga syssla skall vara? De hade inget svar på detta. Det blev bara pinsam tystnad.

Någonstans har det gått väldigt fel. Handläggaren säger senare att han tror inte vi kommer syssla med det i framtiden, för antagligen kommer hela systemet göras om, då det fungerar så dåligt idag. Kontentan av det hela, jag har iaf lärt mig klicka i rutor på en blankett. och analysera yrkesuppgifter. Patienten blev inte friskare, men administratören fick sitt lystmäte.

 Min tanke:Det borde räcka med att läkaren fyller i diagnos(ICD) och att man håller sig till standariserad sjukskrivningslängd alternativt går utanför av orsak. Endast dagens datum fylls i, resten sköter datorn/FK. Läkaren skall inte behöva ödsla tid(från patienter) att räkna på dagar o titta i almanackor.
 Pat själv får fylla i rutor för de vanligaste uppgifterna, standardiserat yrke, Undersköterska avd, byggnadssnickare
 Arbetsuppgifter, bocka för färdiga rutor; planera, analysera, tidspress, arbete: stående, sittande, vridande moment, osv. Om pat har svårt med detta pga kunskaps/språk/psykisk orsak kan en ssk hjälpa till.
En sjukskrivning anses sedan beviljad tills FK tagit annat beslut, och kan inte återkallas retroaktivt. 

Nog om det.
 Nu går jag psykiatri. Väldigt intressant och mer positivt än jag trodde. Det finns nu fler möjligheter till hjälp än när jag läste psykiatri som ssk. KBT, DBT, nya läkemedel.
 Men tyvärr drabbas psykiatrin av mycket besparingar.
Många i min klass är intresserade av psykiatri, men jag undrar om de verkligen kommer hålla ut. 

Lösningen på bristen inom en specialitet är inte att utbilda fler läkarstudenter, för man väljer inte ST bara efter intresse, man väljer efter möjligheter till utveckling, tillgång på handledare, möjlighet till forskning eller inte, LÖN. osv.
Politikerna måste sätta sig med företrädare inom bristspecialiteterna och ha en dialog om vad som kan förbättras för att locka nya kollegor dit.
Men det är klart, det säljer inte lösnummer och det lockar inte väljare för det är för långsiktigt.

Att läkarprogrammet i min stad har ökat med 40% de sista 5 åren gör inte att vi får bättre handledning eller att AT-läkarna har mer tid till utbildning och handledning.

 Det blev ett samelsurium till blogginlägg. Det blir så när tiden inte räcker till, då samlar jag på hög. :)

Inga kommentarer: